Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun.Det kallas finansiell samordning (Finsam).

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Finansiell samordning i samordningsförbund är unik verksamhet som lönar sig för både människor och samhälle. 

Photoxpress 4881998

Mässa, mingel och föreläsningar är liksom julen, ett årligt inslag i Samordningsförbunden Örebro läns almanacka. Vi är fyra förbund som på detta sätt erbjuder handläggare, vårdpersonal, tjänstemän, politiker , sociala företag , ideella föreningar och alla andra som är engagerade i rehabiliteringsresan mot egen försörjning.

Det var 16 utställare, 3 föreläsare och ca 150 minglare på årets ”business-to-business” event.

Anders Ekholm från institutet för framtidsstudier pratade om – vad driver och formar framtidens välfärd. Demografin är en viktig faktor. Varje dygn vi lever, ökar den demografiska medellivslängden med fyra timmar. Svindlande tanke. Befolkningen ökar som aldrig förr, vi kommer t ex att behöva en miljon fler lägenheter fram till 2025. Vi är på väg in i en leveranskris, och alla verksamheter hänger ihop via samhällsfinansiering. Krisen kommer innebära att vi behöver skapa bättre resultat med färre anställda. Kriser behöver inte bara vara till ondo, för det är i kris vi människor tar rationella beslut och tar oss ur vår citat” bekväma narcissistiska verksamhetsutvecklingen. En viktig faktor är värderingar och teknologi. Trots alla ” hemskheter” vi läser om ÄR allt bättre idag. Tror vi annat har vi bara otur när vi tänker säger Anders. I reell tid är det 1500 personer som fyller 100 år i Sverige, 30 % av alla som dör idag är över 90 år och hälften av alla 95 åringar bor fortfarande i eget boende. Det kan vi b la tacka teknologin för som t ex rullatorer, mikrovågsugnar mm. Mätningar har gjorts gällande digital ranking. Svenskar som privatpersoner ligger etta i världen, svenskt näringsliv finns på plats 3 medans vår offentliga sektor hamnar på plats 23. Morgondagens problem har vi haft länge, i över 20 år. Arbetslöshet och matchning problematiken, bostadsbyggande och trafiken. Varför är det så? Anders hävdar att man genom studier och forskning sett att reformer och organisationsförändringar oftast är harmlösa och inte gör någon skillnad. Dysfunktionella verksamheter kan inte förändras! Citat ” samma babianer, olika lianer”. Det är mötet mellan människor som gör skillnad. Vi måste skapa system som tillåter att vi är där det händer. Vi måste halvera ledtiderna och vi måste förbättra bemötandet.

Cecilia Meyer berättade om sin egen rehabiliteringsresa och dagen avslutades av Eva Arehmalm som bjöd på klokhet och sång. Hon bjöd in publiken till att ”bara vara människa” , utan att prestera.

IMG 7197

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete