Välkommen till Samordningsförbundet Sydnärke!

Vi samordnar resurser från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner, Region Örebro Län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet bedrivs utifrån Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med syfte att uppnå eller förbättra sin möjlighet till egen försörjning.

Ansökningsförfarande av medel för 2017

Styrelsen för Finsam Sydnärke har beslutat att införa ett sista ansökningsdatum om medel för insatser som ska bedrivas under 2017. Styrelsen har därför fastställt den 30 september 2016 som sista ansökningsdagen. Den ansökande myndigheten skall använda sig av den särskilt framtagna mallen för ansökan om medel. Huvudman kan endast vara någon av de samverkande myndigheterna.

Ledamöter i styrelsen mandatperiod 2015-2018

  Ledamöter Ersättare
Askersund kommun Siv Ahlstrand
vice ordförande
Erling Johanasson
Hallsbergs kommun Magnus Andersson
Ulrika Björklund
Kumla kommun Annica Moberg
Ida Särnholm
Laxå kommun Anette Schön Anna-Liisa Törmänen
Arbetsförmedlingen Liisa Ejdenwik Sara Axén
Försäkringskassan Susann Tegevi Unni Livengård
Region Örebro län Inger Trodell Dahl
ordförande
Torbjörn Appelqvist

Övriga

Raéd Shaqdih, förbundschef
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Representanter i beredningsgruppen

  Ordinarie Ersättare
Askersund kommun Johanna Häll Göran Richter
  Hans Carlsson  
Hallsbergs Kommun Helena Blomberg Vakant
  Peranders Thor  
Kumla kommun Gabriella Mueller Prabin Anneli Koivuniemi
  Christer Thörner  
Laxå kommun Jessica Vidberg Jan-Åke Ahlin
Arbetsförmedlingen Sara Axén Vakant
Försäkringskassan Stefan Ask Vakant
Region Örebro län Lennart Svärd Susanne Wieland
  Helena Eriksson  

Övriga

Raéd Shaqdih, förbundschef
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2